Protect Kvit Q Myrelokkedåse - 2 pak.

DKK 79,00

Myrer i udestuen er ikke ligefrem ønskeligt. Der er mange muligheder for bekæmpelse af myre, og en af de mest effektive metoder er myrelokkedåser som bekæmper hele boet.

Læs hele produkt informationen

Produktdetaljer

Produktreference: 030-123

Myre kan ødelægge både terrasser, indkørsler og de kan endda invaderer dit badeværelse og køkken. 

Slip af med de små irriterende kryb med lokkedåser fra Protect. Kvit Q lokkedåserne er effektive og hjælper dig hurtigt af med myrene, og endda hele boet. 

For at få det bedste og hurtigste resultat anbefales det at du sætter lokkedåserne frem så snart du ser en myre. Når du har brudt folien virker lokkedåserne i op til 8 uger. 

Fordelene:

  • Bekæmper hele boet
  • Hurtigvirkende
  • Nem at anvende
  • Kan anvendes både inde og ude

Sådan bruger du Kvit Q lokkedåserne:
Inde midt i lokkedåsen sidder lokkemaden som indeholder et aktivstof som slår myrene ihjel. Aktiver dåserne ved af afrive tapperne på siden af dåsen. Nu har myrene fri adgang til dåsen og lokkemaden inden i den. 
Efter blot 1-3 uger vil du være af med de fleste myrer og efter en måned vil du være af med alle myrene. 
Efter åbning har dåserne en holdbarhed på 2-3 uger. 

Har du særligt mange myrer kan det være nødvendigt med flere lokkedåser. 

Registrerings information:
Registrerings navn: Kvit Q Myrelokkedåse
Reg. Nr.: 579-14

Sammensætning:
Imidakloprid 0.03 %

Førstehjælp:
Ved hudkontakt vask da straks med rigeligt vand og sæbe. Søg læge hvis irritationen opstår og vedvarer. 
Ved øjenkontakt skal da øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15-20 min. Fjern evt kontaktliner efter første 5 min, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. 
Ved indtagelse søg da læge eller giftlinien. Fremprovoker IKKE opkastning. I nødstilfælde ringes til giftlinjen 82 12 12 12. Hav emballage eller etiket tilgængelig.