Svinetilbehør

Tilbehør søer og smågrise

Har du en so som har fået smågrise? 
Det er vigtigt at holde de små grise varme, så de ikke fryser og dør. Der er stor forskel på hvordan man holder grise, og ikke alle steder er der mulighed for at soen kan bygge en lun rede af halm, hvor hun kan føde sine unger. 

Har du fx din so i en stald med begrænset mængder af halm, for at skåne gyllekanalen og ikke stoppe spalterne til, så er det en god ide at have en hule med en varmelampe til de nye smågrise. På den måde kan du hjælpe grisene til at holde varmen og dermed forbedre muligheder for overlevelse. 

Det er forskelligt hvor mange patter en so har. I gennemsnit har hun 14 og kan derfor klare at give mælk til 12-14 griseunger. Har hun fået flere grise end hun har patter, kan du hjælpe både hende og grisene ved at splitmalke. 

Splitmalkning foregår ved at du tager de stærkeste af grisene op i hulen med varmelampen og lukker for med en plade, husk der skal kunne cirkulerer frisk ilt ned til dem. De svageste får så lov til at die ved soen alt det de kan. Herefter kan de stærkeste komme ud og få lov at die, mens de mindste sover. På den måde sikrer du, at de mindste får den fedeste mælk og ikke bliver skubbet væk fra patten af de større grise. 

Har du brug for råd og vejledning så står vi altid klar til at hjælpe dig. 

 

;